Hai Art - workshop, lectures & seminars - 2014

english below

"Hai Art tarjoaa työpajoja, joiden tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä mobiilitekniikan hyödyntämiseen luovalla tavalla. Mobiilitekniikan hallinta on tänä päivänä yhä tärkeämpää opettajille ja ohjaajille. Uuden työkalun hyödyt kannattaa valjastaa käyttöön, sillä tableteilla ja eri sovelluksilla on valtava potentiaali opetuksen ja oppimisen kannalta. Lapset kasvavat käyttäen mobiililaitteita henkilökohtaisina tietokoneinaan. Olisi syytä huomata, että tällä hetkellä alan teollisuus määrittää sovellusten sisällön. Opettajien saaminen mukaan kehitykseen olisi ensiarvoisen tärkeää, ja siihen alkusysäyksenä toimisi sovelluksiin tutustuminen ja niiden mahdollisuuksiin perehtyminen. Sen lisäksi sovellusten hyödyntäminen vaikkapa matematiikan tai musiikin tunnilla on sekä hauskaa että oppilaita motivoivaa. Perinteisten keinojen rinnalla ne tarjoavat uusia, luovia välineitä oppimiseen ja voivat innostaa oppilaita eri tavalla. Haluamme rohkaista opettajia ja muita koulutuksen ja ohjaustehtävien parissa työskenteleviä kokeilemaan työpajojamme."

Hai Art kutsuu ammattilaiset, opiskelijat ja muut kiinnostuneet Hailuotoon oppimaan ja rentoutumaan.

Tarjoamme erilaisia työpajoja sekä valmiille ryhmille että yksittäisille henkilöille.
• yhden päivän työpaja
• viikonlopputyöpaja: luovia ratkaisuja, ääntä, liikettä ja musiikin tekoa mobiilitekniikkaa hyödyntäen (la ja su), työpajojen kielenä englanti ja suomi
• viikonlopputyöpaja: musiikin tekeminen tabletien avulla (esimerkiksi musiikinopettajille, kerhojen ohjaajille), kielenä englanti
• elektronisen musiikin viikonloppuworkshop: Thereministä Skrillexiin
• pitkä viikonloppuworkshop: luova retriitti Hailuodossa (pe-su)

Katso esittelyvideo:


Workshop leaders
Tiina Sainla and Mikko Kannninen from SAIKA Design, pictured
Multi media artist Antye Greie-Ripatti, pictured

INTERNATIONAL VERSION

"Hai Art offers workshops which relate creativity and mobile technology for several reasons. First we are convinced that all mobile technology is necessary to claim as territory by teachers and educator. Mainly to guarantee the quality of the content and also draw benefits of the relatively new medium. Tablets and Apps hold a huge potential for education. Secondly the children grow up with mobile devices as their personal computers. Educators can't just leave it up to industry and capital to decide the content for these mediums. They have to participate. Thirdly, it is extreme fun to hold music or math lessons with tablets and potentially engages the student stronger than traditional educational means. We encourage all teachers, educators and workshop leaders to give it a try with our workshops."

Hai Art invites curious professionals, graduates and amateurs to come and learn and rest in Hailuoto.

We offer a series of workshops for groups and individuals.

• one day compact workshop
• short weekend workshop on creation, voice, movement and music with mobile technology (Sat, Sun)
• weekend workshop for tablet music making (for example for music teachers, workshop leaders)
• electronic music weekend workshop… from Theremin to Skrillex
• long weekend: creation and recreation in Hailuoto (Fri-Sun)

see our visual documentation:Login or register to add comments